www.istockphoto.com © Figure8Photos & © Aldo Murillo
www.istockphoto.com © Figure8Photos & © Aldo Murillo

Hoe ziet het onderzoek er uit?

FemNAT-CD is een Europees onderzoeksproject, waarmee we meer inzicht willen verkrijgen in de verschillen in gedragsproblemen en de mentale gezondheid tussen jongens en meisjes.

 

We richten ons op jongens en meisjes tussen de 9 en 18 jaar. We onderzoeken veel verschillende kinderen en jongeren; jongens en meisjes die bijna nooit problemen hebben op school of thuis, maar juist ook kinderen en jongeren die door problemen van school gestuurd zijn of (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen of die met politie/justitie in aanraking zijn geweest.
Voor het onderzoek nemen we interviews af bij zowel de kinderen als hun ouders/verzorgers. Daarnaast doen we met de kinderen/jongeren een paar testjes op de computer over emotie herkenning, leren en beslissingen nemen. We voeren ook een hartslagmeting uit en nemen speeksel of bloed af om hormonen te meten en voor genetica onderzoek. Bij een aantal meisjes zullen we ook een MRI scan maken om de structuur en de activiteit van de hersenen te onderzoeken.

 

Als u en uw kind/het kind dat u verzorgt geïnteresseerd zijn in deelname aan dit onderzoek kunt u contact opnemen met het onderzoeksteam in Nederland via undefineddeze link. Zij zullen vervolgens contact met u opnemen om extra uitleg te geven over het onderzoek.

Home
Top

Newsletter Subscription

Social Media

Twitter Google Plus Facebook