www.istockphoto.com © Figure8Photos & © Aldo Murillo
www.istockphoto.com © Figure8Photos & © Aldo Murillo

Amsterdam

De afdeling Kinder en Jeugdpsychiatrie van het VUmc Amsterdam doet veel onderzoek naar kinderen en jongeren die gedragsproblemen vertonen en/of met justitie in aanraking zijn gekomen.

 

Het onderzoek dat wij uitvoeren richt zich op de ontwikkeling van gedragsproblemen en psychische problemen bij kinderen die agressief of crimineel gedrag vertronen. Daarbij proberen we de mogelijke oorzaken van dit gedrag, de zogenaamde risicofactoren in kaart te brengen. Onze afdeling is gespecialiseerd in het onderzoeken van neurobiologische systemen bij kinderen en jongeren. Dit zijn systemen in het lichaam die een rol spleen in het gedrag. Zoals het autonome zenuwstelsel (hartslag) en de hormoonregulatie. Hierover zijn vanuit onze afdeling meerdere artikelen gepubliceerd in wetenschappelijke tijdschriften.

 

We houden ons ook bezig met zeer vernieuwend onderzoek, waarin we kijken naar wat deze neurobiologische systemen ons kunnen vertellen over het effect van behandelingen en recidive.

 

De afdeling werkt mee in verschillende ‘academische werkplaatsen’ voor forensische zorg voor jongeren. In deze academische werkplaatsen werken we samen met verschillende zorginstellingen en justitiële instellingen.

 

Arne Popma is hoofd van de afdeling Kinder en Jeugdpsychiatrie van het VU medisch centrum Amsterdam. Hier leidt hij verschillende wetenschappelijke onderzoeksprojecten naar agressief/externaliserend gedrag bij jongeren. Tevens is hij werkzaam als kinder en jeugdpsychiater op de Bascule te Amsterdam en als  hoogleraar forensische psychiatrie aan de Universiteit Leiden. Zowel zijn wetenschappelijke als klinische werk richt zich op agressief gedrag en de forensische psychiatrie.

 

Lucres Nauta-Jansen is werkzaam als senior onderzoeker binnen de afdeling Kinder en Jeugdpsychiatrie. Opgeleid als biomedisch wetenschapper, heeft zij zich gericht op stress verwerking in kinderen en volwassenen met een autisme spectrum stoornis. Als senior onderzoeker begeleid ze diverse onderzoeksprojecten, waarbij ze zich voornamelijk richt op de neurobiololische achtergrond van agressief en externaliserend gedrag. Daarnaast houdt ze zich bezig met het wetenschappelijk onderwijs voor geneeskunde studenten van het VU medisch centrum Amsterdam.

 

Helena Oldenhof is promovendus bij het FemNAT-CD project. Na een studie klinische forensische psychologie heeft zij zich gericht op de ontwikkeling van agressief/crimineel, door zowel klinisch als wetenschappelijk werk te verrichten. Ze was werkzaam bij de GGD Amsterdam voor het Top600 team, dat zich richt op veelplegers binnen de stad Amsterdam, en assisteerde in rapportages pro Justitia. Daarnaast werkte zij als junior onderzoeker bij een wetenschappelijk project naar een cognitieve gedragstraining voor gedetineerden.

Home
Top

Newsletter Subscription

Social Media

Twitter Google Plus Facebook