www.istockphoto.com © Figure8Photos & © Aldo Murillo
www.istockphoto.com © Figure8Photos & © Aldo Murillo

Praktische informatie FemNAT-CD

Wie kan deelnemen aan het onderzoek?

 • Wij zijn op zoek naar meisjes tussen de 9-18 jaar die mee willen doen aan het onderzoek
 • Zowel meisjes die nooit gedragsproblemen vertonen, als meisjes die zeer moeilijk gedrag vertonen kunnen deelnemen aan dit onderzoek.
 • Indien mogelijk nemen we ook contact met de ouders/verzorgers voor informatie over het kind


Hoe ziet het onderzoek eruit?

 • Het onderzoek wordt uitgevoerd in 3 tot 4 testmiddagen. De volgende onderdelen worden afgnomen:
 • Interviews en vragenlijsten met het kind en hun ouder/verzorger
 • Computertestjes voor emotieherkenning en leren
 • Een hartslagmeting en afname van speeksel monsters
 • Een experiment waarin gekeken wordt hoe kinderen/jongeren omgaan met stressvolle situaties


Waarom meedoen aan het onderzoek?

Voor jongeren omdat …

 • Jongeren een vergoeding krijgen voor deelname
 • Het onderzoek kan op de school worden uitgevoerd
 • Deelname geeft inzicht in hoe wetenschappelijk onderzoek wordt uitgevoerd
 • Het ons zal helpen om kinderen en jongeren in de toekomst beter te helpen

Voor scholen, omdat …

 • Het onderzoeksteam zal naar uw school komen om meer informatie te verstrekken over het onderzoek en eerder onderzoek op dit gebied. De onderzoekers kunnen lezingen organiseren wanneer daar interesse in is.
 • Dit bidet een goede gelegenheid om de leerlingen kennis te laten maken met wetenschappelijk onderzoek
 • Deelname aan de studie zal ons helpen in de toekomst betere hulp te bieden aan kinderen en jongeren met emotionele en of gedragsproblemen.
Home
Top

Newsletter Subscription

Social Media

Twitter Google Plus Facebook