www.istockphoto.com © Figure8Photos & © Aldo Murillo
www.istockphoto.com © Figure8Photos & © Aldo Murillo

Waarum FemNAT-CD relevant is voor scholen

Een aantal kinderen en adolescenten vertoont storend, agressief of impulsief gedrag in en/of rondom de school. Er wordt bijvoorbeeld gestolen en gelogen, ze overtreden diverse regels of lopen weg van school of huis. Vaak raken deze kinderen ook betrokken bij ruzies en vechtpartijen. Wanneer dit gedrag ernstige vormen aanneemt en zowel op school als in de thuissituatie voorkomt, kan er sprake zijn van een ‘gedragsstoornis’. Dit gedrag kan onder andere negatieve gevolgen hebben voor de schoolprestaties of zelfs tot schooluitval leiden.

De gedragsstoornissen is een van de meest voorkomende redenen voor schooluitval. Naar schatting betreft het 15% van alle jongeren in de EU. Zowel jongens als meisjes met deze problematiek, hebben een hoger risico op sociale uitsluiting, psychische problemen in de volwassenheid en het vertonen van crimineel gedrag.

Gedragsstoornissen hebben schadelijke gevolgen voor het individu, maar brengt ook moeilijkheden met zich mee voor hun omgeving: familie, docenten en medeleerlingen. Aangezien deze gedragsproblemen vaak naar voren komen op school, is het voor ons erg belangrijk om samen te werken met scholen en docenten.

Home
Top

Newsletter Subscription

Social Media

Twitter Google Plus Facebook