www.istockphoto.com © Figure8Photos & © Aldo Murillo
www.istockphoto.com © Figure8Photos & © Aldo Murillo

Wat is FemNAT-CD?

Welkom op de website van het FemNAT-CD onderzoek. Dit is een nieuw Europees onderzoeksproject waarmee we proberen meer kennis te verkrijgen over verschillen in het gedrag tussen jongens en meisjes.

In de laatste jaren laten steeds meer meisjes ernstig agressief gedrag zien. Het merendeel van het onderzoek naar agressief gedrag, heeft zich echter op jongens gericht. Het onderzoeksproject FemNAT-CD, richt zich daarom specifiek op meisjes.

Een patroon van agressief en regelovertredend gedrag wordt beschreven in de DSM 5 als ‘gedragsstoornis’ (Conduct Disorder (CD) in het Engels). Deze aandoening heeft veel negatieve gevolgen voor zowel het kind/de jongere, als de familie en de maatschappij als geheel. Het doel van dit onderzoeksproject is daarom; de verschillende risicofactoren op dit gedrag in kaart te brengen. We onderzoeken daarvoor zowel omgevingsfactoren als het psychisch functioneren, als onderliggende neurobiologische processen en hersenstructuren en –functies. Om risicofactoren te identificeren vergelijken we meisjes en jongens met gedragsproblemen en kijken we naar de verschillen met kinderen en jongeren die deze gedragsproblemen niet vertonen.

 

Wat houdt het onderzoek in?

 

Kinderen en adolescenten tussen de 9 en 18 jaar worden gevraagd om deel te nemen aan het onderzoek. We voeren een diagnostisch interview uit, vragen ze enkele vragenlijsten in te vullen, en drie computertestjes te doen. We voeren een hartslagmeting uit en we verzamelen wat speeksel voor hormoonanalyses en genonderzoek. Deze onderdelen worden op verschillende momenten afgenomen, waarbij altijd rekening wordt gehouden met de aandachtspanne van de deelnemer. Ook hun ouders/verzorgers vragen we om deel te nemen aan twee interviews en vier vragenlijsten in te vullen.

Binnen het onderzoeksproject wordt eveneens een effectstudie uitgevoerd naar een nieuwe psychotherapeutische groepsbehandeling voor meisjes die in de gesloten jeugdzorg verblijven. De deelnemers aan de behandelstudie zullen ook gevraagd worden om deel te nemen aan MRI onderzoek.

Deelname aan dit onderzocht is vrijwillig. De resultaten van dit onderzoek worden anoniem verwerkt. 

Home
Top

Newsletter Subscription

Social Media

Twitter Google Plus Facebook