www.istockphoto.com © Figure8Photos & © Aldo Murillo
www.istockphoto.com © Figure8Photos & © Aldo Murillo

Wie doet er mee en wat gaat er gebeuren?

Het onderzoek richt zich op de overeenkomsten en verschillen tussen jongen en meisjes. We onderzoeken dit in de hersenen, in hormonen en de hartslag, in de genen, maar ook kijken we naar hoe kinderen emoties herkennen en hoe ze emoties laten zien. We zullen ook interviews houden met kinderen en hun ouders over hun gedrag en gezondheid, en zo proberen we uit te vinden welke invloed je omgeving heeft op hoe het me jou gaat.


Het onderzoek is opgezet door het gezondheidsprogramma van de Europese commissie. In het onderzoek werken 13 universiteiten en klinische centra door heel Europa samen. Het wordt gecoördineerd door de universiteit van Goethe in Frankfurt, Duitsland.


FemNAT-CD is een Europees project dat de verschillen tussen jongens en meisjes probeert te begrijpen als het gaat om gedragsproblemen en psychische gezondheid. We willen hiervoor meiden tussen de 9 en 18 jaar oud vragen om mee te doen aan het onderzoek. We willen zoveel mogelijk meiden vragen om mee te doen. Zowel meiden die bijna nooit problemen hebben op school of thuis, als meiden die van school zijn gestuurd of misschien met justitie in aanraking zijn gekomen omdat ze de wet hebben overtreden.

 

Wat houdt het onderzoek in?

We houden interviews met alle kinderen/jongeren en hun ouders en vragen jullie een paar vragenlijsten in te vullen. De kinderen/jongeren vragen we ook om een paar computertestjes te doen over het herkennen van emoties, leren en beslissingen nemen. Daarnaast doen we een hartslagmeting, nemen we speeksel af om hormonen te meten en we nemen we een beetje speeksel of bloed af om gen onderzoek te doen. En aan een paar meiden zullen we vragen of ze een hersenscan willen laten maken om te onderzoeken hoe je hersenen er uit zien en hoe ze werken.


Dit gebeurt niet allemaal op één dag, maar we maken afspraken op een paar verschillende middagen. Voor de onderzoeksmiddagen komen wij naar jou toe.
Als je mee wilt doen aan het onderzoek, of je hebt een vraag, dan kan je contact opnemen met het onderzoeksteam. undefinedKlik dan hier.

Home
Top

Newsletter Subscription

Social Media

Twitter Google Plus Facebook