www.istockphoto.com © Figure8Photos & © Aldo Murillo
www.istockphoto.com © Figure8Photos & © Aldo Murillo

Amsterdam

De afdeling Kinder en Jeugdpsychiatrie van het VUmc Amsterdam  doet veel onderzoek naar kinderen en jongeren met gedragsproblemen en jongeren die met justitie in aanraking zijn gekomen. Het onderzoek dat wij uitvoeren richt zich op de ontwikkeling van dit probleemgedrag van kinderen en jongeren. Daarbij proberen we de mogelijke oorzaken van dit gedrag, de zogenaamde risicofactoren in kaart te brengen. Onze afdeling is gespecialiseerd in het onderzoeken van neurobiologische systemen bij kinderen en jongeren die een rol spelen in het gedrag, zoals het autonome zenuwstelsel (hartslag) en de hormoonregulatie. Hierover zijn vanuit onze afdeling meerdere artikelen gepubliceerd in wetenschappelijke tijdschriften.


Het onderzoek dat wij uitvoeren is belangrijk, omdat gedragsproblemen een grote negatieve invloed hebben op de ontwikkeling van het kind en zijn/haar omgeving. Gedragsproblemen vormen een belangrijk risico voor aanhoudende psychische- en sociale problemen, zelfs tot in de volwassenheid. Bovendien zijn deze problemen vaak moeilijk te behandelen. Met ons onderzoek willen we bijdragen aan een betere behandeling. De afdeling werkt mee in verschillende ‘academische werkplaatsen’. In deze academische werkplaatsen werken we samen met verschillende zorginstellingen en justitiële instellingen. Het doel daarvan is de resultaten van onderzoek zo snel mogelijk in de zorg te kunnen gebruiken.

Home
Top

Newsletter Subscription

Social Media

Twitter Google Plus Facebook